Delregional arbetsgrupp SAMSA

Samordnad vård- och omsorgsplanering vid utskrivning från slutenvård innebär samverkan mellan kommun, primärvård och sjukhus för att tillgodose den enskildes behov av trygghet och fortsatta vårdåtgärder och/eller omsorgsinsatser efter utskrivning från sjukhus.

Målgrupp för samordnad planeringen vid utskrivning är de patienter och grupper i befolkningen som samtidigt och samordnat har behov av vård- och omsorgsinsatser från både kommun och region.

Syftet med arbetsgruppen är att hålla ihop arbetet med den samordnade vård och omsorgsplaneringen vid utskrivning från slutenvården för att skapa en effektiv informationsprocess och ett rationellt utnyttjande av gemensamma resurser. Genom en enhetlig rutin och  den gemensamma IT-tjänst SAMSA  skapas kontinuitet som ökar vårdkvalitet, medicinsk säkerhet och trygghet för patienten.

Mötestider

07 feb kl.14:00 - 16:00
04 mar kl.14:00 - 16:00
09 apr kl.14:00 - 16:00
07 maj kl.14:00 - 16:00
12 jun kl.14:00 - 16:00
20 aug kl.14:00 - 16:00
25 sep kl.14:00 - 16:00
05 nov kl.14:00 - 16:00
11 dec kl.14:00 - 16:00
OBS! Lokal meddelas i kallelsen

Minnesanteckningar

Titel

Senast uppdaterad: 2018-10-15 14:10