Rehab

September 2014 infördes vårdval rehab i Västra Götaland. Syftet var att stärka den enskilde invånarens ställning och inflytande över sin egen vård genom att fritt kunna välja vårdgivare inom regionen. Inom SIMBA-området finns idag ett antal rehabenheter inom vårdvalssystemet, därutöver även fyra kommunala rehabenheter samt rehabenheten på Kungälvs sjukhus.

En rehabenhets arbetssätt ska präglas av sammanhållna vårdprocesser vilket innebär ett fördjupat och gränsöverskridande samarbete mellan vårdgivare oberoende av organisatorisk tillhörighet. Detta för att undersökning, diagnos, behandling och efterföljande rehabilitering ska ske i ett sammanhang.

Inom vårdvalet anges att rehabenheterna aktivt ska medverka i samordning, samarbete och informationsöverföring mellan specialistvård, öppenvård och kommunal hälso- och sjukvård. Rehabenheterna ska också delta i planering och utveckling av närsjukvården i samverkan med kommuner/stadsdelar, sjukhus och vårdcentraler samt medverka i den samverkan och i de samverkansmöten som organiseras i närområdet eller har betydelse för samverkan inom närområdet.

Mötestider

Minnesanteckningar


Senast uppdaterad: 2019-05-08 19:18