Utbildningar

Att lära tillsammans för att arbeta tillsammans

Utbildningar, seminarium och andra aktiviteter som är till för att du som arbetar med samverkan ska få inspiration och öka din kompetens.

  • Kompetensutveckling i linje med handlingsplanen för hälsa och den nära vården
  • Kompetensutveckling i samverkan
  • Hitta gemensamma metoder för att patienten/brukaren ska få bättre samordnade insatser