Historik

Den nya lagen om samverkan vid utskrivning gäller från 1 januari 2018. Syftet med den nya lagen är att patientens övergång från slutenvård till öppenvård ska vara trygg och säker. En överenskommelse och riktlinje gäller i Västra Götaland och riktlinjen och har fokus på samverkan mellan slutenvård, kommun och öppenvård med individens behov som utgångspunkt och bygger på hälso- och sjukvårdsavtalets gemensamma värdegrund.

SAMSA förvaltning har tagit fram en regional rutin för in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård samt IT-tjänsten SAMSA. Rutinen som baserar sig på Riktlinjen är fastslagen av Styrgrupp SVPL. Den nya versionen av IT-tjänst SAMSA är ett stöd för in- och utskrivningsprocessen.

Mötestider 2019

Dokument


Senast uppdaterad: 2019-01-27 14:17