Representanter i utvecklingsgruppen

Lerums kommun
Christian Sandgren, Ordförande
Verksamhetschef Utförare funktionsstöd, Stöd och omsorg
christian.sandgren@lerum.se
0302-52 15 28

Alingsås kommun
Tanja Mattsson, Avdelningschef Vuxna, Socialförvaltningen 
tanja.mattsson@alingsas.se
0322-61 64 65 

Lerums kommun
Maria Enbuske, Verksamhetschef Myndighet Stöd och omsorg
maria.enbuske@lerum.se
0302-52 23 67

Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS)
Kajsa Murro, Vårdenhetschef
kajsa.murro@vgregion.se
0322-22 66 44 

Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS)
Rickard Svahn, Vårdenhetschef
Rickard.svahn@vgregion.se

Habilitering och hälsa
Åsa Blixt, Habiliteringschef Vuxenhabiliteringen
asa.blixt@vgregion.se
070-02 06 032

Privat primärvård
Frida Perciwall-Mattsson, Verksamhetschef, Bräcke diakoni, vårdcentralen Centrum
frida.perciwall-mattsson@brackediakoni.se
0322-28 01 59

Privat rehab
Eva Öhrvall, Verksamhetschef, Nötkärnan Sävelången Vc
eva.ohrvall@notkarnan.se
0322-22 98 00

Offentlig primärvård
Martina Bergsten, Vårdcentralschef Närhälsan Gråbo
martina.bergsten@vgregion.se
072-209 12 40

Offentlig primärvård
Annette Olofsson, Vårdcentralschef Närhälsan Ängabo
annette.rk.olofsson@vgregion.se
010-43 59 224, 0708-49 27 89

Offentlig rehab
Helena Blomqvist, Områdeschef
helena.blomqvist@vgregion.se
0730-38 47 70

Beställd primärvård
Ingvor Svedjenäs, Enhetschef Ungdomsmott
ingvor.svedjenas@vgregion.se
0700-82 52 38

Brukarrepresentant
Jenny Ahto, samordnare NSPHiG
jenny@nsphig.se
0725-66 46 36

Tandvården
Vakant

 

 

 

 

 

 


Senast uppdaterad: 2018-12-06 19:33