Representanter i utvecklingsgruppen

Alingsås kommun
Fredrik Forsberg, Ordförande
Avdelningschef Hälso- och sjukvård
fredrik.forsberg@alingsas.se
0322-617054, 0702-60 14 03

Alingsås kommun
Kristina Bornhall, Medicinskt ansvarig sjuksköterska
kristina.bornhall@alingsas.se
0322-61 67 42, 0734-26 99 08

Alingsås kommun
Titti Davidsson, Avdelningschef Myndighetsavdelningen
titti.davidsson@alingsas.se
0322-61 70 76

Lerums kommun
Lotta Jonzén, Verksamhetschef Hälso- och sjukvård
lotta.jonzen@lerum.se
0302-52 22 11

Lerums kommun
Elisabeth Karlsson
elisabeth.karlsson2@lerum.se

Alingsås Lasarett
Agneta Lindberg, Avdelningschef,Medicin Avd 3
agneta.lindberg@vgregion.se
0322-22 60 00

Offentlig primärvård
Björn Widell, Vårdcentralchef Närhälsan Lerum
bjorn.widell@vgregion.se
0302-551 20, 0760-51 05 14

Offentlig primärvård
Annette Olofsson Vårdcentralschef, Närhälsan Ängabo & Sörhaga
annette.rk.olofsson@vgregion.se
010-435 92 24, 0708-49 27 89

Privat primärvård
Eva Öhrvall, Verksamhetschef Nötkärnan Sävelången Vc, Alingsås
eva.ohrvall@notkarnan.se
0322-22 98 00

Privat primärvård
Ingalill Wester, Verksamhetschef, Din vårdcentral Lerum
ingaLill.wester@dinvcilerum.se
0302-49 99 00

Offentlig rehab
Henrik Isaksson, Enhetschef Närhälsan rehab
henrik.isaksson@vgregion.se
0708-90 62 87

Tandvården
Mehran Taheri Koutenaei, Klinikchef FTV Lerum
mehran.taheri@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2018-12-06 19:39