Styrgruppens representanter

Alingsås kommun
Fredrik Forsberg, Ordförande
Avdelningschef, Hälso- och sjukvård
fredrik.forsberg@alingsas.se
0322-61 70 54, 0702-60 14 03

Alingsås kommun
Kristina Bornhall Medicinskt ansvarig sjuksköterska
kristina.bornhall@alingsas.se
0322-61 67 42, 0734-26 99 08

Alingsås kommun
Tanja Mattsson, Avdelningschef, Avdelning vuxna
tanja.mattsson@alingsas.se
0322-61 64 65

Alingsås kommun
Titti Davidsson Avdelningschef, Myndighetsavdelningen
titti.davidsson@alingsas.se
0322-61 70 76

Lerums kommun
Lotta Jonzén Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
lotta.jonzen@lerum.se
0302-52 22 11

Lerums kommun
Elisabeth Karlsson Enhetschef, Myndighet äldre
elisabeth.karlsson2@lerum.se
0302-52 20 99

Alingsås lasarett
Agneta Lindberg Avdelningschef avd 3 Palliativa teamet och Närsjukvårdsteamet agneta.lindberg@vgregion.se
0322-22 67 57

Offentlig rehab
Henrik Isaksson Enhetschef, Närhälsan rehab
henrik.isaksson@vgregion.se
0708-90 62 87

Offentlig vårdcentraler
Annette Olofsson Vårdcentralschef, Närhälsan Ängabo & Sörhaga
annette.rk.olofsson@vgregion.se
010-435 92 24, 0708-49 27 89

Offentliga vårdcentraler
Björn Widell Vårdcentralchef Närhälsan Lerum  
bjorn.widell@vgregion.se  
0302-551 20, 0760-51 05 14

Offentliga vårdcentraler
Hanna Huhtamo Vårdcentralschef, Sollebrunn
hanna.huhtamo@vgregion.se
0322-837 74, 0761-02 81 15

Offentliga vårdcentraler
Malin Bomberg Vårdcentralschef, Närhälsan Floda
malin.bomberg@vgregion.se
0700-85 29 13

Offentliga vårdcentraler
Martina Bergsten Vårdcentralschef, Närhälsan Gråbo
martina.bergsten@vgregion.se 0722-09 12 40

Privata vårdcentraler
Eva Öhrvall Verksamhetschef Nötkärnan Sävelången Vc, Alingsås
eva.ohrvall@notkarnan.se
0322-22 98 00

Privata vårdcentraler

Frida Perciwall-Mattsson Verksamhetschef, Bräcke diakoni, vårdcentralen Centrum frida.perciwall-mattsson@brackediakoni.se
0322-28 01 59

Privata vårdcentraler
Ingalill Wester Verksamhetschef, Din vårdcentral, Lerum
ingalill.wester@dinvcilerum.se
0322-49 99 00

Privata vårdcentraler
Jenny Nilsson Verksamhetschef, MedPro Clinic, Noltorp vårdcentral
jni.@medpro.eu
0764-66 14 86


Senast uppdaterad: 2018-12-06 19:38