Samverkan vid in- och utskrivning från slutenvården

Mötestider 2018 Styrgrupp SAMLA-SAMSA

22 maj            kl.15.00-16:00
21 juni            kl.9:30-10:30
23 augusti      kl.14:30-15:30
20 november  kl.13:30-14:30
25 september kl.15.00-16.00
23 oktober      kl.15:00-16:00

Minnesanteckningar Styrgrupp SAMLA-SAMSA

Titel

Mötestider 2018 Arbetsgrupp SAMLA-SAMSA

Minnesanteckningar Arbetsgrupp SAMLA-SAMSA


Senast uppdaterad: 2018-07-04 15:49