Representanter i samordningsgruppen

Offentlig primärvård
Cathrine Thanner, ordförande
Primärvårdschef område 3
cathrine.thanner@vgregion.se
0705-20 48 01

Lerums kommun
Christina Alvelin, vice ordförande
Sektorchef Sektor stöd och omsorg
christina.alvelin@lerum.se
0302-52 13 97

Alingsås kommun 
Marie Bake
Tf. Förvaltningschef Vård- och äldreomsorgen 
marie.bake@alingsas.se
0322-61 60 19 

Alingsås kommun
Jan Magnusson

Tf. Förvaltningschef Barn- och ungdomsförvaltningen
jan.magnusson@alingsas.se
0322-61 64 22, 072-99 80 799

Alingsås kommun
Karin Alvermalm
Förvaltningschef Socialförvaltningen
karin.alvermalm@alingsas.se
0322-61 69 70, 0322-61 66 49

Lerums kommun
Elisabeth Westin
Sektorchef Sektor lärande
elisabeth.westin@lerum.se
0302-52 16 51

Alingsås sjukhus
Martin Rösman
Sjukhusdirektör
martin.rosman@vgregion.se
076-79 22 802

Alingsås sjukhus 
Alexandra Hellnevi
Tf. Utvecklingschef
alexandra.hellnevi@vgregion.se
0322-22 63 07

Södra Älvsborgs sjukhus, SÄS
Gunlög Hedtjärn
Representant för barnpsykiatrin vuxenpsykiatrin, BUM
gunlog.hedtjarn@vgregion.se

Offentlig rehab
Helena Blomqvist
Områdeschef
helena.blomqvist@vgregion.se
0730-38 47 70

Privat primärvård
Jenny Nilsson
Verksamhetschef MedPro Clinic, Noltorp vårdcentral
0764-66 14 86

Privat primärvård
Frida Perciwall-Mattsson
Verksamhetschef,
Bräcke diakoni, vårdcentralen Centrum
frida.perciwall-mattsson@brackediakoni.se
0322-28 01 59

Regiongemensam hälso- och sjukvård
Maja Berndes
Primärvårdschef Barn och unga hälso- och specialistvård
maja.berndes@vgregion.se
0730-72 18 88

Habilitering & hälsa
Linda Axelsson Ödman
Habiliteringschef
linda.odman@vgregion.se

Tandvården
Marie Eriksson
Områdeschef Allmäntandvården Öster
marie.eriksson@vgregion.se
0704-18 25 26


Senast uppdaterad: 2019-03-21 12:37