Representanter i arbetsutskottet

Catharina Johansson, Ordförande
catharina.johansson@alingsas.se
0322-61 69 70, 0322-61 66 49

Cathrine Thanner, vice ordförande
cathrine.thanner@vgregion.se
0705-20 48 01

Ingela Andersson
Ordförande Utvecklingsgrupp Barn och unga
ingela.andersson@lerum.se
0302-52 14 85, 073-68 83 531

Fredrik Forsberg,
Ordförande Utvecklingsgrupp Äldre
fredrik.forsberg@alingsas.se
0322-617054, 0702-60 14 03

Anna Karlsson
Processansvarig Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden
anna.y.karlsson@vgregion.se
0705-63 07 54

Christian Sandgren 
Ordförande Utvecklingsgrupp Psykisk hälsa och missbruk
Christian.sandgren@lerum.se
0302-52 15 28


Senast uppdaterad: 2018-07-04 12:14