Arbetsutskott

Arbetsutskottet är ett forum för ingående parters samverkansfrågor och samordningsgruppens beredande organ.

Arbetsutskottet består ordförande och viceordförande, Västra Hälso- och sjukvårdsnämndens representant samt av Utvecklingsgruppernas ordförande.

Samordningsgruppens ordförande är även ordförande för arbetsutskottet. Resurspersoner kan adjungeras i specifika frågor.

Arbetsutskottet träffas inför samordningsgruppsmötena för att bereda, planera och följa upp frågeställningar och ärenden samt där emellan vid behov.

Uppdragsbeskrivning

Arbetsutskottets uppdragsbeskrivning PDF

Mötestider 2019

14 januari 14.00 - 16.00


Senast uppdaterad: 2018-05-07 00:50