Socialmedicinska- & Mini-Mariamottagningar

SAMLAs politiska samrådsgrupp fattade i november 2017 beslut om att inrätta socialmedicinska mottagningar i Alingsås och Lerum samt att även inrätta Mini-Mariamottagningar de två kommunerna. I föregående utredningsarbete ska möjligheterna till samlokalisering undersökas.

Mottagningarna är verksamhet med integrerade insatser från socialtjänst, primärvård och psykiatrin.
De socialmedicinska mottagningarna vänder sig till vuxna och Mini-Mariamottagningarna till barn och ungdomar.

Målgruppen är personer som missbrukar alkohol, narkotika, beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopingmedel och är i behov av både kommunens och regionens resurser samtidigt. 

Sedan den 1 Januari 2018 ingår även personer med spelmissbruk i målgruppen.

Projektledare Ann-Sofi Medin har påbörjat sitt uppdrag oktober 2018.

Din sökning resulterade inte i några träffar.

Minnesanteckningar

Din sökning resulterade inte i några träffar.

Dokument


Senast uppdaterad: 2018-10-30 20:38