Socialmedicinska- & Mini-Mariamottagningar

SAMLAs politiska samrådsgrupp fattade i november 2017 beslut om att inrätta socialmedicinska mottagningar i Alingsås och Lerum samt att även inrätta Mini-Mariamottagningar de två kommunerna. I föregående utredningsarbete ska möjligheterna till samlokalisering undersökas.

Mottagningarna är verksamhet med integrerade insatser från socialtjänst, primärvård och psykiatrin. De socialmedicinska mottagningarna vänder sig till vuxna och Mini-Mariamottagningarna till barn och ungdomar.

Målgruppen är personer som missbrukar alkohol, narkotika, beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopingmedel och är i behov av både kommunens och regionens resurser samtidigt. Sedan den 1 Januari 2018 ingår även personer med spelmissbruk i målgruppen.

Projektledare Ann-Sofi Medin har påbörjat sitt uppdrag oktober 2018.

Mötestider 2019

Fredag 22 mars kl. 15.00-16.30
Fredag 3 maj     kl. 15.00-16.30


Senast uppdaterad: 2019-02-20 17:41