Utbildning SIP genomförd

De två utbildningstillfällena om Samordnad individuell plan - SIP är nu genomförda.

En samordnad individuell plan, SIP, ska alltid upprättas tillsammans med den person som har behov av insatserna, det gäller oavsett personens ålder eller problem. Planen ska tydliggöra vem som gör vad och när. Föredragare Sarah Wahlström förklarade på ett enkelt sätt när en SIP ska göras, varför den ska göras och hur den görs.

Presentationen från utbildningstillfället SIP


Senast uppdaterad: 2018-12-05 20:18