Nya projektledare

Två projektledare

Två nya projektledare har nu påbörjat sina nya uppdrag i SAMLA.

Den 8 oktober började Ann-Sofi Medin sitt uppdrag med Mini Maria och Socialmedicinska mottagningar.

Den 1 september började Karin Svensson, projektledare för uppdraget Första linjen - psykisk hälsa för barn och unga.

Läs mer om Barn och ungas psykiskiska hälsa- Första linjens uppdrag

Läs mer om Mini Maria och Socialmedicinska mottagnmingar

Karin Svensson

Projektledare

Ann-Sofi Medin

Projektledare

Senast uppdaterad: 2018-10-30 10:40