In- och utskrivningsprocessen

Den nya överenskommelsen och riktlinjen för samverkan vid in- och utskrivning från sluten vård är nu klar och börjar gälla från och med den 25 september i år.

Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård