Delårsrapport

Vi arrangerar årligen Samverkanstorget Live! då temagrupperna ger sin delårsrapport.

Samverkanstorget Live! 2018

2018 års delårsrapportering Samverkanstorget Live ägde rum 21 september. Temagrupperna presenterade utvalda delar av sitt arbete under 2018 för Politiska samrådet och Ledningsgruppen för samverkan (LGS).

Under dagen presenterades också modellen Mobil närvård, Samverkan vid in- och utskrivning från slutenvård, delregionalt arbete psykisk hälsa, lokalt Västbusarbete.

Läs hela sammanställningen från Samverkanstorget Live! 21 september 2018

Delårsrappot 2018

Senast uppdaterad: 2018-12-03 14:30