Årsrapport

Här finner du aktuell årsrapport, mallar och annat aktuellt för årsrapporten.

Årsrapporteringen är en viktig del i vårt årshjul då vi utvärderar och reflekterar över årets arbete. Rapporten blir en grund för analys och identifiering av vilka aktiviteter vi fortsätter med kommande år.

Viktiga datum

 • 11 januari 2019: Lämna in årsrapport. Maila till Josefin Lantz, josefin.lantz@vgregion.se.

  OBS! Lokala Västbusgruppen rapporterar till NOSAM. NOSAM ska inkomma med en samlad årsrapport som inkluderar Lokala Västbusgrupper och eventuella temagrupper senast 11 januari 2019.

 • Februari 2019: Fastställd av Ledningsgruppen, LGS

 • Februari 2019: Publiceras på webben.

 

Mallarna

Årsrapport Temagrupp

Årsrapport NOSAM

Årsrapport lokal Västbusgrupp

Tips!

 • Använd mallen för årsrapport.
 • Var ute i god tid.
 • Utgå från era handlingsplaner/aktivitetsplaner.
 • Temagrupper: utgå från delårsrapporten.
 • Ha årsrapporten som en punkt på dagordningen och hjälps åt att sammanställa.
 • Använd årsrapporten om underlag för att ta fram kommande års aktiviteter.

Syftet med årsrapporten är att

 • utvärdera årets aktiviteter. -Hur blev det?
 • vara till grund för kommande års aktiviteter.
 • redovisa för ledningsgrupp och politik vad vi arbetar med.
 • få översikt över vårt samverkansarbete och att det går framåt.

Josefin Lantz

Kommunikatör och webbansvarig
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-10-16 11:45