Rutin för uppföljning av överenskommelser, riktlinjer och rutiner i samverkan

Rutin för uppföljning av överenskommelser, riktlinjer och rutiner i samverkan

Syftet med rutinen är att återkommande brister i samverkan ska rapporteras för att förbättra processer i samverkan mellan huvudmännen. Uppföljningen av gemensamma överenskommelsen, riktlinjer och rutiner är ett viktigt verktyg för att identifiera utvecklingsbehov och få kunskap om systemfel som skulle kunna klargöras i gällande dokument.

Rutin för uppföljning av överenskommelser, riktlinjer och rutiner i samverkan

Senast uppdaterad: 2019-02-15 09:39