Styrning, ledning och uppföljning

Samverkansavtal Kommun och sjukvård i Göteborgsområdet

Samverkansplan 2018-2019

Uppdrag och mandat, tjänstemän

Arbetsordning och uppdragshandling för Politiskt samråd

Årshjul 2018 Göteborgsområdet

Årsrapport 2017

Regionala överenskommelser, riktlinjer och handlingsplaner

Listan kommer att ses över och kompletteras inom kort. Hör gärna av dig om du saknar något dokument eller har frågor! gunilla.fasth@vastkom.se

Senast uppdaterad: 2018-12-17 11:24