Styrning och ledning

Samverkansavtal Kommun och sjukvård i Göteborgsområdet

Samverkansplan 2018-2019

Uppdrag och mandat, tjänstemän

Arbetsordning och uppdragshandling för Politiskt samråd

Årshjul 2018 Göteborgsområdet

 

Regionala överenskommelser, riktlinjer och handlingsplaner