Ledamöter

Björn Gunnarsson, Ordförande och sammankallande
Processledare Temagrupp Äldre & Tf Temagrupp Mitt i Livet    bjorn.gunnarsson@norrahisingen.goteborg.se

Gisela Fridstedt
Sahlgrenska Univeristetssjukhuset
gisela.fridstedt@vgregion.se

Marita Wiklund
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
marita.wiklund@vgregion.se

Marie Blixt
Närhälsan
marie.blixt@vgregion.se

Solveig Högberg
Göteborgs Stad
solveig.hogberg@intraservice.goteborg.se

Harriet Kvarnhage                                                                                                                              Härryda kommun                                                                                             harriet.kvarnhage@harryda.se

Shahin Khoshnood
Områdeschef Rehab
shahin.khoshnood@vgregion.se                                                                                                                                    

Carina Waltilla
Mölndals stad
carina.waltilla@molndal.se

Helen Ström
Partille kommun
helen.strom@partille.se

Micael Marcussen
Öckerö kommun
micael.marcussen@ockero.se

Cecilia Axelsson
Processledare Temagrupp Psykiatri
cecilia.axelsson@orgryteharlanda.goteborg.se

Sara Andersson
PRIMÖR/Privata vårdcentraler
sara.andersson@ptj.se

Eva Kärrbrand 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset / Psykiatrin 
eva.karrbrand@vgregion.se 

Lena Ekeroth
Processledare Temagrupp Barn och unga
lena.ekeroth@vgregion.se

Anne-Charlotte Larsson, adjungerad
Processledare Ledningsgrupp för samverkan (LGS)
anne-charlotte.larsson@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-01-31 14:26