Temagrupper

Fyra temagrupper arbetar för att utveckla samverkan inom olika områden. Grupperna sitter verksamhetsansvariga chefer i linjeorganisationen med kompetens utifrån temagruppens område.

Temagrupperna planerar och prioriterar aktiviteter de ska arbeta med under året. Aktiviteterna tas fram utifrån Samverkansplanen som styr vårt arbete.

Ett viktigt uppdrag för representanterna i temagrupperna är att förankra temagruppens arbete i sina egna organisationer. Det kan till exempel handla om att fatta beslut och genomföra överenskommelser i den egna organisationen.

Läs mer i våra styrdokument.

Senast uppdaterad: 2018-10-15 11:11