Representanter

Anna Sibinska (MP)
Ordförande i Stadsdelsnämnden Centrum
anna.sibinska.svensson@centrum.goteborg.se

Marie Brynolfsson (V)
Ledamot, Göteborgs stad
marie.brynolfsson@stadshuset.goteborg.se

Sebastian Helin (M)
Ledamot Stadsdelsnämnd Västra Göteborg
sebastian.helin@vastra.goteborg.se

Ove Dröscher (S)
Ordförande Vård- och omsorgsnämnden, Mölndals stad
ove.droscher@gmail.com

Per Vorberg (M)
Kommunalråd Härryda kommun
per.vorberg@politiker.harryda.se

Jonas Mårdbrink (M)
Ordförande Vård- och omsorgsnämnden, Partille kommun
jonas.mardbrink@partille.se

Kent Lagrell (M)
Ordförande Socialnämnden, Öckerö
kent.lagrell@ockero.se

Nicklas Attefjord (MP)
Ordförande Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
nicklas.attefjord@mp.se

Manijeh Mehdiyar (MP)
1.e vice ordförande Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
manijeh.mehdiyar@gmail.com

Stig Olof Tingbratt (C)
Ordförande Tandvårdstyrelsen
tingbratt@telia.com

Linn Brandström (M)
Ordförande Styrelsen för beställd primärvård
linn.brandstrom@vgregion.se

Ann Sofie Alm (M)
Ordförande Primärvårdsstyrelsen
ann-sofie.alm@vgregion.se

Jonny Bröndt (M)
Ordförande Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset
johnny.brondt@moderat.se

Helena Holmberg (L)
Ordförande Styrelsen för Angereds Närsjukhus
helena@bingared.com

Staffan Setterberg (KD)
Ordförande Styrelsen för Kungälv och Frölunda sjukhus
setterberg@nativo.se

Patric Cerny (L)
Ordförande Styrelsen för Habilitering och Hälsa
patric.cerny@svenskakyrkan.se

Ersättare

Margareta Krakowski (L)
Vice ordförande Vård- och omsorgsnämnden, Mölndals stad
margareta.krakowski@molndal.se

Bengt Odeholm (S)
Vice ordförande Utbildningsnämnden, Partille kommun
bengt.odeholm@partille.se

Thomas Wijk (S)
2:e vice ordförande Socialnämnden Öckerö
thomas.wijk@ockero.se

Janette Olsson (S)
2:e vice ordförande Västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Kristina Carlsson (KD)
Ledamot Tandvårdstyrelsen
kristina.carlsson@kristdemokraterna.se

Michael Melby (S)
Vice ordförande Styrelsen för beställd primärvård
michael.melby@vgregion.se

Dario Espiga (S)
Vice ordförande Primärvårdstyrelsen
dario.espiga.corbo@vgregion.se

Beatrice Toll (S)
Vice ordförande Styrelsen för Angereds Närsjukhus
beatrice.toll@telia.com

Jesper Blomqvist (S)
Vice ordförande Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda specialistsjukhus

Senast uppdaterad: 2018-09-05 13:07