Kortinfo från äldre möten Politiskt samråd

Från framtidsverkstad 2018-05-23

  • Överlämningsmöte, kommande mandatperiod sker den 30 november, klockan 13.00 – 15.00 på Gullbergsvass Konferens.
  • Två uppdrag gavs till delregional vårdsamverkan: - Styrning och ledning i samverkan: Till politiska samrådet i november presentera förslag på ärendeprocess-/beredning. - Stödja samverkan mot könsstympning av flickor och kvinnor på delregional nivå.
Senast uppdaterad: 2018-12-05 14:50