NOSAM Lundby

Här hittar du kontaktuppgifter, minnesanteckningar och dokument från NOSAM Lundby

Ann-Marie Halvorsson, Ordförande
Folkhälsoutvecklare Lundby
031-366 70 33
ann-marie.halvorsson@lundby.goteborg.se 

Maria Terins, Ordförande 
Områdeschef Lundby Bistånd/Förebyggande/HSV
031-366 76 64
maria.terins@lundby.goteborg.se

Jim-Alex M. Hirschi
Områdeschef Sysselsättning och stöd
031-366 75 45
jim-alex.hirschi@lundby.goteborg.se

Ing-Marie Orbing Sammankallande, lokal arbetsgrupp Västbus
Ing-Marie.orbing@lundby.goteborg.se

Minnesanteckningar NOSAM Lundby

Titel

Minnesanteckningar Barn och unga

Titel

Minnesanteckningar Mitt i livet och Psykiatri

Titel

Minnesanteckningar Äldre

Titel
Senast uppdaterad: 2018-10-17 15:41