NOSAM Askim-Frölunda-Högsbo och Västra Göteborg

Här hittar du kontaktuppgifter, minnesanteckningar och dokument från NOSAM Askim-Frölunda-Högsbo och Västra Göteborg.

Barn och unga - Askim-Frölunda-Högsbo
Marie Sandstig, områdeschef utbildning
marie.sandstig@afh.goteborg.se

Barn och unga - Västra Göteborg
Antti Yliselä, områdeschef inom utbildning Västra Göteborg
antti.ylisela@vastra.goteborg.se

Psykiatri - Västerstadsdelarna Vakant

Mitt i livet - Västerstadsdelarna
Liselotte Lindqvist, verksamhetschef Närhälsan Högsbo o Opaltorget liselotte.lindqvist@vgregion.se

Äldre - Askim-Frölunda-Högsbo
Siv Kirnö, verksamhetschef Hovås Askim familjeläkare o BVC siv.kirno@notkarnan.se

Äldre - Västra Göteborg (NÄV)
Christina Dyhre Edvardsson, Områdeschef särskilt boende
christina.dyhre-edvardsson@vastra.goteborg.se

Lokal arbetsgrupp Västbus
Maria Hägg 
maria.hagg@vastra.goteborg.se

Barn och unga Västra Göteborg

Titel

Barn och unga Askim-Frölunda-Göteborg

Titel

Lokal Västbusgrupp

Titel

Mitt i livet Västerstadsdelarna

Titel

Psykiatri Västerstadsdelarna

Titel

Äldre Västra Göteborg

Titel

Äldre Askim-Frölunda-Högsbo

Titel