NOSAM Angered

Här hittar du kontaktuppgifter, minnesanteckningar och dokument från NOSAM Angered

Ahmad Bajazidi, ordförande 
Vårdcentralschef Närhälsan Lövgärdets Vårdcentral och BVC
070-795 85 10
ahmad.bajazidi@vgregion.se

Karin Elias, processtödjare 
031-3652013
karin.elias@angered.goteborg.se

Mikael Jonsson Sammankallande, lokal arbetsgrupp Västbus
mikael.jonsson@angered.goteborg.se

Minnesanteckningar

Här finns minnesanteckningar från NOSAM Angered. Letar du efter äldre minnesanteckningar? Kontakta webbansvarig.

Kontaktuppgifter

NOSAM Angered

Titel

NOSAM Barn och unga

Titel

NOSAM Psykiatri

Titel

NOSAM Äldre

Titel

Lokal västbusgrupp

Titel

Senast uppdaterad: 2018-10-17 15:33