Mallar

På den här sidan finns mallar som kan underlätta ditt arbete. Mallar är i Word- eller PowerPoint-format så du måste ha dessa program på din dator.

Dokumentmall, Samverkan i Göteborgsområdet

Presentationsmall, Samverkan i Göteborgsområdet

Inbjudan mall, Samverkan i Göteborgsområdet

Kommunikationsplan, mall

Möten

Kallelse Temagrupp

Kallelse NOSAM

Minnesanteckningar Temagrupp

Minnesanteckningar NOSAM

Nedanstående kommer!

Handlingsplan och uppdragshandling

Handlingsplan Mall, Samverkan i Göteborgsområdet

Handlingsplan för NOSAM

Uppdragshandling från NOSAM till lokal arbetsgrupp Västbus

Årsrapport

Årsrapport Temagrupp

Årsrapport NOSAM

Årsrapport lokal Västbusgrupp

Senast uppdaterad: 2018-10-31 08:37