Mallar

På den här sidan finns mallar som kan underlätta ditt arbete. Mallar är i Word- eller PowerPoint-format så du måste ha dessa program på din dator.

Dokumentmall, Kommun och sjukhus - samverkan i Göteborgsområdet

Presentationsmall, Samverkan i Göteborgsområdet

Inbjudan mall, Samverkan i Göteborgsområdet

Kommunikationsplan, mall

Nedanstående kommer!

Möten

Kallelse Temagrupp

Kallelse NOSAM

Minnesanteckningar Temagrupp

Minnesanteckningar NOSAM

Årsrapport

Årsrapport för NOSAM

Årsrapport för lokal Västbusgrupp

Handlingsplan och uppdragshandling

Handlingsplan Mall, Kommun och sjukvård Samverkan i Göteborgsområdet

Handlingsplan för NOSAM

Uppdragshandling från NOSAM till lokal arbetsgrupp Västbus 2015