Ledamöter LGS

Lena Lager, Ordförande
Socialchef, Härryda kommun
Representerar kranskommunerna Mölndal, Öckerö, Härryda och Partille
lena.lager@harryda.se

Göran Matejka Vice ordförande
Bitr sjukhusdirektör, SU
goran.matejka@vgregion.se

William Hedman
Ekonomidirektör, SU
william.hedman@vgregion.se

Boel Mörck
Områdeschef område 2, SU
boel.morck@vgregion.se

Ulf Lindberg
Sjukhusdirektör
Representerar Angereds Närsjukhus och Frölunda Specialistsjukhus
ulf.lindberg@vgregion.se

Anders Ljungné
Tandvårdschef, ATV gemensamt, Västra Götalandsregionen
anders.ljungne@vgregion.se

Henrietta Arwin
Primärvårdschef, Närhälsan område 4
henrietta.arwin@vgregion.se

Åsa Lind
Primärvårdschef Närhälsan område 5
asa.m.lind@vgregion.se

Peter Svensson
Processansvarig, G HSN, Koncernkontoret VGR
peter.r.svensson@vgregion.se

Maria Ahlgren
Verksamhetschef Carlanderska
maria.ahlgren@carlanderska.se

Carl Peter Anderberg
Medicinsk direktör, Kungsportsläkarna-Kvarterskliniken
carl-peter.anderberg@kvarterskliniken.se

Annika Waser

Verksamhetschef, Habilitering Vuxen
annika.waser@vgregion.se

Anette Johannesson
Avdelningschef, Stadsledningskontoret Göteborg
anette.johannesson@stadshuset.goteborg.se

Louise Odengard

Avdelningschef, Stadsledningskontoret Göteborg
louise.odengard@stadshuset.goteborg.se

Babbs Edberg
Stadsdelsdirektör Centrum, Göteborgs Stad
babbs.edberg@centrum.goteborg.se

Erika Hägg
Förvaltningschef Vård- och omsorg Partille
Representerar kranskommunerna Mölndal, Öckerö, Härryda och Partille
erika.hagg@partille.se

Camilla Blomqvist
Stadsdelsdirektör Norra Hisingen
camilla.blomqvist@norrahisingen.goteborg.se 

Adjungerad
Maria Ljung

Planeringsledare, Kommunalförbundet GR
maria.ljung@grkom.se

Anne-Charlotte Larsson, Processledare
076-77 16 792
anne-charlotte.larsson@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-02-08 13:06