Utbildning i vård- och stödsamordning 7,5 hp

Utbildningen ger dig kunskap i arbetsmodellen vård- och stödsamordning och de verktyg du använder för att kunna tillämpa modellen i samverkan.

Efter genomgången kurs erbjuds gemensam metodhandledning med medarbetare från kommunen och landstinget i syfte att komma igång med kartläggningar och resursgruppsarbete.

Senast uppdaterad: 2018-10-29 11:40