Utbildning i Vård- och stödsamordning

För att stödja verksamheter inom Göteborgsområdet att komma igång med vård- och stödsamordning anordnar vi i samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhus och Göteborgs Universitet utbildningar. Utbildningarna riktar sig till medarbetare inom sjukvård och kommun

Utbildning

Utbildningen ger dig kunskap i arbetsmodellen vård- och stödsamordning och de verktyg du använder för att kunna tillämpa modellen i samverkan.

Senast uppdaterad: 2018-08-20 11:19