Mobila fältteamet

Mobila fältteamet kan snabbt ge personer med psykisk ohälsa/psykisk funktionsnedsättning den första hjälpen i sitt boende. Vem som helst kan kontakta teamet för att få stöd.

Om en person har problem och du misstänker psykisk sjukdom/psykisk funktionsnedsättning kan du kontakta Mobila fältteamet. Teamet arbetar för att personen snabbt ska vård- och stödstödinsatser i sitt boende. Genom att öka tryggheten för patient/brukare, anhöriga och personal kan behovet av akutvård och vård på sjukhus minska.

Vem som helst kan kontakta Mobila fältteamet: personen själv, sjukvård, socialtjänst, hyresvärd, närstående, granne.

För att komma i kontakt med Mobila Fältteamet ring 0702-79 18 78 och berätta om situationen. Du kan även skicka sms:a eller lämna namn och nummer på telefonsvararen så tar teamet kontakt med dig.

Teamet består av sjuksköterskor och socionomer.

Information om verksamheten via sektionsledare
Zofia S Delauzun, zofia.simson.delauzun@vgregion.se

Om en person har problem och du misstänker psykisk sjukdom/psykisk funktionsnedsättning kan du kontakta Mobila fältteamet. Personen behöver inte sen tidigare ha kontakt med psykiatrin/beroendekliniken eller inom socialtjänsten.

Vem som helst kan kontakta Mobila fältteamet: personen själv, sjukvård, socialtjänst, hyresvärd, närstående, granne.

Upptagningsområde är kommunerna Göteborg, Mölndal och Öckerö.

Mobila Fältteamet arbetar för att personen snabbt ska få vård- och stödstödinsatser i sitt boende. Genom att öka tryggheten för patient/brukare, anhöriga och personal kan behovet av akutvård och vård på sjukhus minska. Teamet ska:

  • Identifiera och kartlägga problem gällande psykisk ohälsa och social livssituation - och lotsa personen rätt.
  • Förebygga och förhindra vräkningar för personer med psykisk ohälsa.
  • Identifiera brister i organisationerna för att förhindra att personer faller mellan stolarna.
Senast uppdaterad: 2018-12-03 13:23