Ledamöter

Här hittar du kontaktuppgifter till ledamöter i Temagrupp Psykiatri

Pia Rydell, ordförande
Verksamhetschef Psykiatri psykos,  Verksamhetschef Beroende, Sahlgrenska universitetsjukhus
pia.rydell@vgregion.se

Ingvor Gunnarsson
Sektorschef Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder, Göteborgs Stad
ingvor.gunnarsson@centrum.goteborg.se

Marie Larsson
Verksamhetschef Stöd till familjer och individer, Göteborgs Stad
marie.larsson@socialresurs.goteborg.se

Göran Hjertstrand 
Områdeschef Mölndals stad
goran.hjertstrand@molndal.se

Veronica Strömsten
Partille kommun
veronica.stromsten@partille.se

Per Wilkenson
Öckerö kommun
per.wilkenson@ockero.se

Carina Fransson
Verksamhetschef Härryda kommun Hälsa och bistånd
carina.fransson@harryda.se

Jenny Atho
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg, NSPHIG
jenny@nsphig.se

Elisabet Lundberg
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg, NSPHiG
elisabet@nsphig.se

Monica Ericson-Sjöström
Chefsläkare Primärvården VGR
monica.ericson-sjostrom@vgregion.se

Annika Waser
Habiliteringschef Habilitering och hälsa Västra Götalandsregionen
annika.waser@vgregion.se

Inger Stenberg
Bitr övertandläkare, Specialkliniken för sjukhustandvård/oral medicin, Göteborg 
inger.w.stenberg@vgregion.se

Maria Sallin
Koncernkontoret Västra Götaland
maria.sallin@vgregion.se

Cecilia Axelsson Processledare Temagrupp Psykiatri
0703-89 59 75
cecilia.axelsson@orgryteharlanda.goteborg.se

Vakant

Representant PrimÖR - Göteborg

Senast uppdaterad: 2019-02-08 13:12