Droger

Bland personer som vårdas för sitt missbruk och beroende har 30–50 procent en samtidig psykisk sjukdom.

  • Uteslut andra diagnoser med till exempel datortomografi eller CT av huvudet (stroke, hjärntumörer, infektioner i hjärnan).
  • Ge stöd för behandling av missbruket och psykiatrisk samsjuklighet.
  • Skapa förutsättningar för att personen ska kunna genomgå regelbunden somatisk hälsokontroll.

Narkotika och sjukdomar

Exempel på narkotikarelaterade sjukdomar är infektionssjukdomar, lungsjukdomar, hjärt-/kärlsjukdomar, skador genom olycksfall och sexuellt överförbara sjukdomar.

Källa: Marie Von Garaguly, verksamhetsutvecklare 24 oktober 2017

Senast uppdaterad: 2018-09-17 12:10