Dokument

Riktlinje kontraktsvård vårdvistelse

Ansvarsförbindelse - kontraktsvård/vårdvistelse

Genomförandeplan för psykisk hälsa i Göteborgsområdet 2018-05-17

Lokal riktlinje för samverkan mellan Närhälsan Mödra-Barnhälsovårdsteamet i Haga, kommunerna i Göteborgsområdet och södra Bohuslän samt Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Tillämpningsanvisningar med fokus kring SIP och LVM för Göteborgsområdet

Senast uppdaterad: 2018-11-30 15:09