Samsynsgruppen

Samsynsgruppen ska stärka och främja samarbete och samverkan.

Syftet med samsynsmöten är att:

  • skapa samsyn kring praktisk tillämpning av lagar, riktlinjer och överenskommelser.
  • säkerställa att lokala verksamhetsrutiner, inom definierat område, är samstämmiga hos respektive huvudman.

Gruppen består av 1:e socialsekreterare inom kommun och kuratorer inom sjukvård, eller annan, som inom sin hemorganisation har ansvar för det operativa arbetet och metodutveckling.

Samsynsgruppen leds av

Liselott Berström, processledare Psykiatrisamordningen Göteborgs Stad, liselott.bergstrom@askimfrolundahogsbo.goteborg.se

Per Nerman, verksamhetsutvecklare, Rättspsykiatrin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset per.nerman@vgregion.se

Cecilia Axelsson

Processledare Temagrupp Psykiatri
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-10-15 13:50