Konsultativa gruppen

Om du behöver rekommendationer, vägledning eller råd i ett ärenden avseende missbruk/beroende och/eller psykisk ohälsa kan du anmäla ärenden till konsultativa gruppen. Gruppen kan ge skriftliga åtgärds- och behandlingsrekommendationer.

Konsultativa gruppen arbetar med att är personer med missbuk/beroende och psykisk ohälsa får sina behov av samordnade insatser tillgodosedda, på uppdrag av Berosam.

Andra uppgifter är att

  • Öka använderingen av SIP.
  • Uppmärksamma och uppmuntra till att rapportera avvikelser gällande brister i samverkan.
  • Göra den konsultativa gruppen känd i organisationen man representerar.

Tre konsultativa team

Det finns tre konsultativa team i Göteborg, uppdelat efter geografiskt område .

Centrum/väst för personer som bor i stadsdelarna Centrum, Majorna-Linné, Västra Göteborg och Askim-Frölunda-Högsbo.

Hisingen för personer som bor i stadsdelarna Lundby, Västra Hisingen och Norra Hisingen.

Nordost för personer som bor i stadsdelarna Angered, Östra Göteborg och Örgryte-Härlanda.

Anmäl ärenden till konsultativa gruppen

Behandlare eller handläggare som behöver rekommendationer, vägledning eller råd i ett ärenden avseende missbruk/beroende och/eller psykisk ohälsa kan du anmäla ärenden till konsultativa gruppen. Vänd dig till samordnaren för den stadsdel det gäller.

Centrum/väst

Centrum, Majorna-Linné, Västra Göteborg och Askim-Frölunda-Högsbo.

Hisingen

Lundby, Västra Hisingen och Norra Hisingen.

Nordost

Angered, Östra Göteborg och Örgryte-Härlanda.

Läs mer i uppdragshandlingen som är antagen i Berosam

Uppdragshandling för konsultativa grupperna, från Berosam

Senast uppdaterad: 2018-10-15 13:55