Berosam

Berosam är en arbetsgrupp under Temagrupp Psykiatri med uppdrag att belysa, analysera och föreslå förändringar för att minska avvikelser och förbättra samverkan kring individer med missbruk/beroende och/eller psykisk ohälsa.

Berosam består av representanter från Psykiatri affektiva och beroende, primärvård, frivård, kommunerna Partille, Härryda, Mölndal och Göteborg.

Rapportera avvikelser

Du som du uppmärksammar avvikelsen skriver en avvikelserapport som handläggs enligt den egna verksamhetens fastställda rutin. Vid avvikelser inom psykiatri skickar du en avidentifierad kopia till ledamot i Berosam eller till processledare i Temagrupp Psykiatri.

Avvikelserapport för brister i samverkan

Kontaktuppgifter till Berosam

Följ arbetet i halvårsrapporter

Berosam analyserar avvikelserna och vidar åtgärder  i dialog med Temagrupp Psykiatri för att minska avvikelser och förbättra samverkan kring individen. Arbetet presenteras i halvårsrapporter.

Du som du uppmärksammar avvikelsen skriver en avvikelserapport som handläggs enligt den egna verksamhetens fastställda rutin. Använd verksamhetens eget system för rapporteringen. Vi har också tagit fram en blankett som du kan använda för avvikelserapport.

Avvikelserapport för brister i samverkan

Vid avvikelser inom psykiatri skickar du en avidentifierad kopia till ledamot i Berosam eller till processledare i Temagrupp Psykiatri.

Kontaktuppgifter till Berosam

Vid avvikelser inom Västbus använder du blanketten:

Avvikelserapport enligt Västbus riktlinjer

De berörda enheterna ska i samverkan lösa avvikelsen så snabbt som möjligt sinsemellan.

Cecilia Axelsson

Processledare Temagrupp Psykiatri
Telefonnummer

Mötestider

2018

26 sept kl 13:30-16:00

7 nov kl 13:30-16:00

5 dec kl 13:30-16:00

Plats: Psykiatrimottagning Väster, Första långgatan  26

Senast uppdaterad: 2018-10-15 13:52