Arbetsgrupper

Inom området Psykiatri arbetar vi med arbetsgrupperna: Samsynsgruppen, Berosam, Konsultativa gruppen.

Arbetsgrupper

Samsynsgruppen ska stärka och främja samarbete och samverkan.

Berosam är en arbetsgrupp under Temagrupp Psykiatri med uppdrag att belysa, analysera och föreslå förändringar för att minska avvikelser och förbättra samverkan kring individer med missbruk/beroende och/eller psykisk ohälsa.

Senast uppdaterad: 2018-10-15 13:46