Psykiatri

Personer med psykiska funktionsnedsättningar och personer med missbruk ska uppleva att vård och stödinsatser är tillgängliga, trygga, säkra och samordnade av kommun, primärvård, sjukhus, habilitering och tandvård.

Cecilia Axelsson

Processledare Temagrupp Psykiatri
Telefonnummer

Eva Nilsson

Processutvecklare psykiatri
Telefonnummer

Mötestider

2018

13 sept kl 13:15-16:00 AIR, psykiatri psykos, Första långgatan 16

11 okt kl 13:15-16:00 Otherdalska huset

22 nov kl 13:15-16:00 Otherdalska huset

14 dec kl 13:15-16:00 Otherdalska huset

Senast uppdaterad: 2018-10-15 13:42