Psykiatri

Den enskilde ska få god säker vård, stöd och omsorg med effektiva samordnade insatser.

Strategi

Samverkansarbetet inom Göteborgsområdet ska stärka och systematiskt förbättra berörda verksamheter som riktar sig till personer med psykisk ohälsa, psykisk sjukdom, missbruk och/eller psykisk funktionsnedsättning.

Målgrupp

Vuxna med psykisk ohälsa, psykisk sjukdom eller störning med psykisk funktionsnedsättning som följd. Även personer med ett neuropsykiatriskt tillstånd och komplex samsjuklighet mellan t ex psykisk sjukdom och missbruk, somatisk sjukdom eller intellektuell funktionsnedsättning ingår.

Patient- och brukarmedverkan

I temagruppen ingår två representanter från intresseorganisationen NSPHiG, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg. I arbetsgrupper kommer brukarrepresentation att säkras.

Mötestider

2018

13 sept kl 13:15-16:00 AIR, psykiatri psykos, Första långgatan 16

11 okt kl 13:15-16:00 Otherdalska huset

22 nov kl 13:15-16:00 Otherdalska huset

14 dec kl 13:15-16:00 Otherdalska huset

Cecilia Axelsson

Processledare Temagrupp Psykiatri
Telefonnummer

Eva Nilsson

Processutvecklare psykiatri
Telefonnummer