Ledamöter

Här hittar du kontaktuppgifter till ledamöter i Temagrupp Mitt i livet

Marie Berg, Ordförande 
Verksamhetschef Närhälsan Torslanda vårdcentral
marie.l.berg@vgregion.se

Katarina Meuller
Sektorschef Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård
katarina.meuller@lundby.goteborg.se

Inger Ahlmark
Regionutvecklare, Koncernstab hälso- och sjukvård. Koncernkontoret
inger.ahlmark@vgregion.se

Monica Sörensson
Sektorchef SDF Västra Hisingen
monica.sorensson@vastrahisingen.goteborg.se 

Karin Lindell
Enhetschef, Härryda kommun
karin.lindell@harryda.se                                                                       

Åsa Sand
Verksamhetschef Arbetsterapi och Fysioterapi,Sahlgrenska Universitetssjukhuset
T.f. verksamhetschef, Geriatrik, Mölndals sjukhus/ SU
asa.sand@vgregion.se

Åsa Lundgren Nilsson
Verksamhetschef Neurosjukvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
asa.c.nilsson@vgregion.se

Veronica Morales
Rehabilitering, Bräcke diakoni, PrimÖR/Rehab
veronica.morales@brackediakoni.se

Annika Waser
Habiliteringschef, Habilitering & Hälsa, Västra Götalandsregionen
annika.waser@vgregion.se

Elaine Johansson
Funktionsrätt Västra Götaland
elaine.w.johansson@telia.com

Kerstin Nilsson HSO
Funktionsrätt Västra Götaland 
kerstinnilsson51@hotmail.com

Katarina Wretlind
Övertandläkare FTV Hälsoodontologiska enheten
katharina.wretlind@vgregion.se

Björn Gunnarsson, Tf Processledare                      bjorn.gunnarsson@norrahisingen.goteborg.se

Senast uppdaterad: 2019-03-22 11:16