Dokument

Göteborgsområdet

Handlingsplan 2019 Temagrupp Mitt i livet

Genomförandeplan för psykisk hälsa i Göteborgsområdet 2018-05-17

Ansvar och befogenheter för medföljande personal till sjukhus reviderad 2017-10-05

Bilaga 4 FYLL I Formulär gällande ersättningsbelopp vid personalköp

Bilaga 5 FYLL I Underlag för fakturering vid köp av personal från kommun

Årsrapport 2017

Uppdragshandlingar

Uppdragshandling Nödvändig tandvård för målgruppen Mitt i livet

Uppdragshandling För att förbättra vårdprocessen kring personer med svåra multifunktionella hinder och understödd andning

Senast uppdaterad: 2019-02-18 11:43