Mitt i livet

Personer med sjukdom/funktionsnedsättning mellan 18-64 år ska känna att vård, stöd och omsorgsinsatsen är tillgänglig, trygg, säker och samordnad av kommun, primärvård, sjukhus, habilitering och tandvård

Senast uppdaterad: 2018-10-19 21:39