Lagar, avtal och rutiner

I vårt gemensamma arbete med samverkan kring barn och unga har vi lagar och riktlinjer att förhålla oss till.

FN:s konvention om barns rättigheter

Lagstiftning utifrån verksamhet

Hälso- och sjukvårdslagen, riksdagen.se

Socialtjänstlagen, riksdagen.se

Skollagen, skolverket.se

Lagstiftning utifrån samverkan

Samordnad idividuell plan, SIP, regional sida

Hälso- och sjukvårdsavtalet, vardsamverkan.se

Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk, vardsamverkan.se

Överenskommelser mellan kommun och region

Västbus-riktlinjer, regional sida

Senast uppdaterad: 2018-09-05 14:20