Om Temagrupp Barn och unga

Temagrupp Barn och ungas mål är att barn och ungdomar ska lyckas i skolan.

Samverkansplattform

Temagruppens arbete utgår från plattformens tre delar. 

Målgrupp

Alla barn, ungdomar och deras familjer samt barn och ungdomar med behov av samordnade insatser från kommun och region.

Patient- och brukarmedverkan

Temagrupp barn och unga har en referensgrupp för brukarorganisationer. I den ingår FUB, DHR , RCC, NSPHiG pch Autism- och Asbergerföreningen.

Temagrupp Barn och ungas aktivitetsplan 2018

Kortinfo från möte

Från möte 2019-04-04

Läs mer i minnesanteckningarna från 2019-04-04

Senast uppdaterad: 2019-01-22 11:22