Ledamöter

Jessica Svanström, ordförande
Avdelningschef, Social- och arbetsförvaltningen, Partille kommun
Jessica.Svanstrom@partille.se

Elinor Bylund, 1:a vice ordförande
Sektorchef Individ- och familjeomsorg/funktionshinder, SDF Örgryte/Härlanda i Göteborgs Stad
elinor.bylund@orgryteharlanda.goteborg.se

Karita Saapunki Björk
Sektorchef Individ- och familjeomsorg/funktionshinder, SDF
Askim-Frölunda-Högsbo
karita.saapunki.bjork@askimfrolundahogsbo.goteborg.se

Lorna Niklasson, 2:e vice ordförande
Verksamhetschef Specialistcentrum barn och unga, Angereds Närsjukhus
lorna.niklasson@vgregion.se

Annika Gry
Verksamhetschef för Utveckling, fritid och folkhälsa, Härryda kommun
annika.gry@harryda.se

Younis Khalid
Tf. Verksamhetschef Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus
younis.khalid@vgregion.se

Irene Jansson
Avdelningschef, Familjeavdelningen, Arbets- och familjestödsnämnden Mölndal
irene.jansson@molndal.se

Mats Pihlgren
Gruppchef, gymnasieskolans central elevhälsa, Göteborgs Stad Utbildning
mats.pihlgren@educ.goteborg.se 

Katarina Lindgren
Skolchef Öckerö kommun
Katarina.Lindgren@ockero.se

Anita Alm
Övertandläkare, specialistkliniken för pedodonti, Hälsoodontologiska enheten, Folktandvården Västra Götaland
anita.alm@vgregion.se

Marie Carlsson
Verksamhetschef, Neurologi, psykiatri och habilitering Drottning Silvias barn- ungdomssjukhus
marie.a.carlsson@vgregion.se

Suzanne Ågård
Sektionschef, BUP/ DS-barn- och ungdomssjukhus
suzanne.agard@vgregion.se

Maja Berndes
Primärvårdschef, Närhälsan Hälso- och specialistvård barn och unga
maja.berndes@vgregion.se

Kerstin Sjöbratt
Habiliteringschef Barn- och ungdomshabiliteringen
kerstin.sjobratt@vgregion.se

Bo Niklasson
Chef Samordning och stöd, grundskoleförvaltningen Göteborg stad
bo.niklasson@grundskola.goteborg.se

Eva Berg
Chef Samordning och stöd, förskoleförvaltningen, Göteborgs stad
eva.berg@forskola.goteborg.se

Peter Hansson
Nötkärnan, Bergsjöns vårdcentral
peter.hansson@notkarnan.se 

Inger Albertsson
Vårdcentralchef Lindome vårdcentral, Närhälsan
inger.albertsson@narhalsan.se 

Vakant Koncernkontoret Västra Götalandsregionen

Vakant Göteborgs Stad 

Lena Ekeroth, Processledare Temagrupp Barn och unga
lena.ekeroth@vgregion.se

 

 

Senast uppdaterad: 2019-05-08 15:08