Dokument

Globalt

FN:s konvention om barnets rättigheter

Nationellt

Barn och unga psykiska hälsa, SKL

Uppdrag Psykisk Hälsa

Barns behov i centrum, Socialstyrelsen

Samordnad individuell plan, SIP, skl.se

Regionalt

Hälso- och sjukvårdsavtalet

Överenskommelse om samarbete om personer med missbruk och personer med psykisk funktionsnedsättning

Uppdragshandling om Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför hemmet

Västbus riktlinjer

Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar

Göteborgsområdet

Definition familjecentrerat arbetssätt

Hälsoundersökningar vid placering av barn utanför hemmet

Bilagor, Hälsoundersökningar vid placering av barn utanför hemmet

Temagrupp Barn och ungas aktivitetsplan 2018

Genomförandeplan för psykisk hälsa i Göteborgsområdet 2018-05-17

Samverkansplan 2018-2019 Kommun och sjukvård – samverkan i Göteborgsområdet

Årsrapport 2017

Målgrupp uppdrag och organisation Västbus inom Göteborgsområdet

Uppdragshandling NOSAM-dialoger 2019-02-06

 

Senast uppdaterad: 2019-02-11 11:59