Västbus

Västbus finns för att vi som arbetar med barn och unga i kommun och region ska kunna samordna våra insatser för att göra bäst nytta för barnen. I Göteborgsområdet arbetar vi med Västbus på delregional och lokal nivå.

Västbus är en överenskommelse om samverkan för barn och unga 0-20 år med psykisk, psykiatrisk och social problematik. Problembilden varierar i målgruppen och därmed också behovet av insatser. Det innebär att riktlinjerna kan gälla såväl vid förbyggande/tidiga insatser som vid specialistinsatser.

Överenskommelsen är antagen av alla verksamheter som arbetar med barn och unga i Västra Götalandsregionen, både kommun och sjukvård.

Riktlinjen, information och dokument finns på den regional sida för Västbus

Västbus på lokal nivå

I Göteborgsområdet arbetar lokala Västbusgrupper med frågan. Temagrupp Barn och unga är delregional styrgrupp för Västbus.

Avvikelser på lokal nivå

Den lokala Västbusgruppen ska ta emot avvikelser och sammanställa i sin årsrapport.

Den delregionala styrgruppen identifierar återkommande problem som inte går att lösa, så kallade övergripande systemfel i samverkan.

Hitta verktyg och exempel i verktygslådan för samverkan kring barn och unga

Lena Ekeroth

Processledare Temagrupp Barn och unga
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-10-15 11:47