Flyktingbarn

Säkra förutsättning för likvärdig hälsa och skolgång för gruppen flyktingbarn och unga.

Antalet barn och ungdomar med flyktingbakgrund har ökat markant de sista åren och många har ett stort behov av insatser för traumaproblematik. Flera verksamheter inom både kommun och region signalerar behov av att utöka, förbättra och i vissa fall samordna insatserna. Temagrupp Barn och Unga har därför lyft behovet av att se över insatserna för de traumatiserade barnen.

Slutrapport, Flyktingbarn med traumaproblematik 2015-12-03

”Bli inte hopplösa”. En studie om vardagsstrategier hos barn på flykt i en papperslös situation.

Boka föreläsning

02
okt

Så kan vi stödja barn och unga på flykt. Ensamkommande ungdomar – en resursstark riskgrupp

Starttid:
Plats: Ellös, Folkets hus, Järntorget, Göteborg
25
okt

Så kan vi stödja barn och unga på flykt. Stöd i vardagen. Hur ska vi orka? – i teori och praktik

Starttid:
Plats: Ellös, Folkets hus, Järntorget, Göteborg
14
nov

Så kan vi stödja barn och unga på flykt. Trauma – reaktioner och förhållningssätt.

Starttid:
Plats: Ellös, Folkets hus, Järntorget, Göteborg
03
dec

Så kan vi stödja barn och unga på flykt. Hur kan vi behålla hoppet när så många är på väg att förlora det?

Starttid:
Plats: Ellös, Folkets hus, Järntorget, Göteborg

Minnesantecknignar

Titel