Flyktingbarn

Vi arbetar för att säkra förutsättningen för likvärdig hälsa och skolgång för gruppen flyktingbarn och unga.

Antalet barn och ungdomar med flyktingbakgrund har ökat markant de sista åren och många har ett stort behov av insatser för traumaproblematik. Flera verksamheter inom både kommun och region signalerar behov av att utöka, förbättra och i vissa fall samordna insatserna. Temagrupp Barn och Unga har därför lyft behovet av att se över insatserna för de traumatiserade barnen.

Slutrapport, Flyktingbarn med traumaproblematik 2015-12-03

”Bli inte hopplösa”. En studie om vardagsstrategier hos barn på flykt i en papperslös situation.

Föreläsning utifrån En viktig bok om omsorg – metodhandbok i att stötta ensamkommande unga

Professionalism och medmänsklighet i mötet med utsatta unga – föreläsning och samtal utifrån boken med författaren Sabina Gosic, fil dr i psykologi, psykolog och handledare.

Föreläsning utifrån En viktig bok om omsorg – metodhandbok i att stötta ensamkommande unga

Senast uppdaterad: 2019-03-29 09:59