Flyktingbarn

Vi arbetar för att säkra förutsättningen för likvärdig hälsa och skolgång för gruppen flyktingbarn och unga.

Antalet barn och ungdomar med flyktingbakgrund har ökat markant de sista åren och många har ett stort behov av insatser för traumaproblematik. Flera verksamheter inom både kommun och region signalerar behov av att utöka, förbättra och i vissa fall samordna insatserna. Temagrupp Barn och Unga har därför lyft behovet av att se över insatserna för de traumatiserade barnen.

Slutrapport, Flyktingbarn med traumaproblematik 2015-12-03

”Bli inte hopplösa”. En studie om vardagsstrategier hos barn på flykt i en papperslös situation.

Boka föreläsning

03
dec

Så kan vi stödja barn och unga på flykt. Hur kan vi behålla hoppet när så många är på väg att förlora det?

Starttid:
Plats: Ellös, Folkets hus, Järntorget, Göteborg

Minnesantecknignar

Titel

Senast uppdaterad: 2018-10-26 09:03