Familjecentrerat arbetssätt

Ett familjecentrerat arbetssätt innebär att insatser för barn och unga tar sin utgångspunkt i hela familjen och deras levnadsvillkor.

Målet är att förbättra uppväxtvillkoren för barn och unga genom att stärka familjen. Familjen ska uppleva att de kommit rätt med sina frågor.

Definition av familjecentrerat arbetssätt

 

Familjecentralen består av samlokaliserade verksamheter med förebyggande och hälsofrämjande insatser som vänder sig till barn och vårdnadshavare. Basverksamheterna i en familjecentral är mödra- och barnhälsovård, socialtjänst och öppen förskola. Det är en mötesplats där vårdnadshavare har möjlighet att träffa andra.

Hitta mer information om familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler i verktygslådan.

Koordinatorer i familjecentrerat arbetssätt med uppdrag att implementera, driva och utveckla det familjecentrerade arbetet i staden och lokalt.

Läs mer om Göteborgs Stad satsning på familjecentrerat arbetssätt på goteborg.se

Angered
Ebba-Lisa Eckerdal, ebba-lisa.eckerdal@angered.goteborg.se

Askim-Frölunda-Högsbo
Elin Lingman, elin.lingman@afh.goteborg.se

Centrum
Malin Karlsson, malin.karlsson@centrum.goteborg.se

Lundby
Anna Jacobsson, anna.jacobsson@lundby.goteborg.se

Majorna/linne
Julia Allheim, Julia.allheim@majornalinne.goteborg.se 

Norra Hisingen
Helena Engström, helena.engstrom@norrahisingen.goteborg.se

Norra Hisingen
Madeleine Högenberg, madeleine.hogenberg@forskola.goteborg.se

Västra Göteborg
Anne Aldebrink, anne.aldebrink@vastra.goteborg.se

Västra Hisingen
Veronica Gunnarsson, veronica.gunnarsson@vastrahisingen.goteborg.se

Örgryte/Härlanda
Hannah Pilhton, hannah.pilhton@orgryteharlanda.goteborg.se

Östra Göteborg
Majid Amiri, majid.amiri@ostra.goteborg.se


Senast uppdaterad: 2018-10-15 12:01